ppłk Michał Kwaliaszwili

ppłk Michał Kwaliaszwili

ppłk Michał Kwaliaszwili

ppłk Michał Kwaliaszwili (ur. 6.07.1902, zm. 6.07.1981)- z pochodzenia Gruzin, na zaproszenie Józefa Piłsudskiego uciekł wraz z kolegami do Polski. Został oficerem WP, później ułanem, a następnie instruktorem jazdy, rotmistrzem oraz majorem. Zesłany na Sybir, spędził tam 10 lat. Do końca oddany Polsce, którą traktował jak drugą ojczyznę. Przekazywał innym historię ukochanego 15. P. Uł. Poznańskich, inicjator odbudowy pomnika Ułanów na rynku w Poznaniu.
Jego grób znajduje się na Cmentarzu parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu, przy kościele pw. Opatrzności Bożej na os. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
Znicze postawili chłopacy z 2 Poznańskiej Drużyny Wędrowników "Turbacz" działającej w poznańskim Bractwie Wędrowniczym. Zdjęcie wysłał drużynowy- Antek Ropelewski.